Tillsammans med fler än 15 000 andra elever runt om i Sverige deltar vi i höstförsöket. Vi följer fyra olika träd, en björk, en ek, en rönn och en asp. En gång i veckan besöker vi våra träd och observerar vad de har för färg på löven, beroende på hur träden ser ut ger vi dem en siffra från 0 (sommargrön) till 4 (helt höstlövsfärgad).

Mer information om höstlövsförsöket finns på deras hemsida.