Eleverna skriver individuella texter om de träd de följer i höstförsöket. Innan de började skriva sina egna texter så har vi arbetat med hur man skriver en faktatext samt skrivit en gemensam text om gran. Eleverna fick i grupper skriva varsitt stycke som sedan bildade en hel text. På den första texten fick eleverna prova på ”Two stars and a wish”, de fick skriva upp två saker de tyckte var bra med texten och en sak de önskade förbättra. Med en samlad bild över alla kommentarer skrev vi tillsammans om texten. Här är elevernas text om gran.

Gran 

Granen är lång och kan bli 60 m hög. Barken är tunn, slät och brun. Kottarna kan bli 15 cm långa. När kottarna håller på att mogna kan de vara lila eller gröna sen när de blir färdiga blir de bruna. Granen tappar inte barren om man inte sågar ner den. Barren kan bli en till två cm långa. Granens krona ser ut som en kon, eftersom grenarna högre upp är kortare än de längre ner.

41 % av alla träd i Sverige är granar. Granen är det vanligaste skogsträdet och det finns i nästan hela Sverige förutom i Skåne, Blekinge och på Västkusten.

Granen växer helst i näringsrik och fuktig mark. Granen är väldigt känslig för torka och tål inte för mycket solljus, det är därför den oftast växer i skuggan.

Av granen kan man bland annat slöjda instrument, möbler och leksaker. Granen kan också användas till ved, olika sorters papper och att bygga hus. På julen kan vi använda granen som julgran, då pyntas den med julkulor och glitter.