Esperanto är ett påhittat internationellt språk. Språket hittades på av L.L Zamenhof. Zamenhof var uppvuxen Bialystok i östra Polen. Esperanto fungerat som ett andra språk. Zamenhofs idé att skapa esperanto var för att i Bialystok där han bodde var det massa språk som t.ex tyska, polska och jiddisch som man inte kunde komma överens. Esperanto skulle alla lära sig och sen komma överens. Ca 200-2000 har esperanto som modersmål. Zamenhof använde sin hemgift för att publicera sin första bok Unua libra 1887. Zamenhof hade en till idé med Esperanto, var att det var så mycket krig om vem som skulle ha makten och vilket språk det skulle vara i Bialystok.

Av: Hamburgaren